Virtual meeting image

Spring Virtual Events


English: Spring Virtual Events
Español/Spanish: Eventos virtuales de primavera
Soomaali/Somali: Dhacdooyinka xilliga gu’ga

Intermediate School District 287 has several online events coming up for families:

 • April 8, 6 pm – Breaking Down the IEP Process for Families
 • April 15, 6 pm – Vaping
 • April 22, 6 pm – Social Media
 • April 29, 6 pm – Increasing Mental Health Literacy for Parents and Caregivers
 • May 6, 6 pm – Family Fun Virtual Bingo Night
 • May 13, 6 pm – Breaking Down the IEP Process for Families

To join any of these virtual events, use the Zoom link: bit.ly/springzoom

Check out the flyer.

Español/Spanish

El Distrito Escolar Intermedio 287 tiene varios eventos en línea para las familias:

 • 8 de abril, 6 pm – Examinando del proceso del IEP por familias
 • 15 de abril, 6 pm – Vapear
 • 22 de abril, 6 pm – Redes sociales
 • 29 de abril, 6 pm – Aumento de la alfabetización en salud mental para padres y cuidadores
 • 6 de mayo, 6 pm – Noche de bingo virtual de diversión familiar
 • 13 de mayo, 6 pm – Examinando del proceso del IEP por familias

Para unirse a cualquiera de estos eventos virtuales, use el enlace Zoom: bit.ly/springzoom

Consulte el folleto.

Soomaali/Somali

Dugsiga Dhexe ee Dhexe 287 wuxuu leeyahay dhacdooyin dhowr ah oo khadka tooska ah loogu talagalay qoysaska:

 • Abriil 8, 6 galabnimo – Jebinta Nidaamka IEP ee Qoysaska
 • Abriil 15, 6 galabnimo – Neefsashada
 • Abriil 22, 6 galabnimo – Baraha Bulshada
 • Abriil 29, 6 galabnimo – Kordhinta Akhriska Caafimaadka Maskaxda ee Waalidiinta iyo Daryeelayaasha
 • Maajo 6, 6 galabnimo – Qoyska Fun Night Virtual Bingo
 • Maajo 13, 6 galabnimo – Jebinta Nidaamka IEP ee Qoysaska

Si aad ugu soo biirto mid ka mid ah dhacdooyinkan dalwaddii ah, isticmaal xiriirka Zoom: bit.ly/springzoom

Fiiri warqada.