New School Meal Menus


We are pleased to announce that beginning in April, students and families can use our new menus website (powered by My School Menus).

New Features

 • See ingredient and nutrition information
 • View menus in Spanish, Somali, and 150+ other languages
 • Print menus to use at home
 • Build-A-Meal to see nutrition facts
 • Identify your student’s dietary preferences

Visit the menus website.

 

English Español/Spanish Soomaali/Somali

Español/Spanish

Nos complace anunciar que a partir de abril, los estudiantes y las familias pueden usar nuestro sitio web de nuevos menús (impulsado por My School Menus).
Nuevas características

 • Ver información sobre ingredientes y nutrición
 • Ver menús en español, somalí y más de 150 idiomas
 • Imprimir menús para usar en casa
 • Build-A-Meal para ver información nutricional
 • Identifique las preferencias dietéticas de su estudiante

Soomaali/Somali 

Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in laga bilaabo Abriil, ardayda iyo qoysasku ay isticmaali karaan boggayaga cusub ee menus-ka (oo ay ku shaqeyso Liiskayga Dugsigeyga).

Muuqaalo Cusub

 • Eeg macluumaadka nafaqada iyo nafaqada
 • Ku eeg menusyada Isbaanishka, Soomaaliga, iyo 150+ luqado kale
 • Daabac menus aad ku isticmaali karto guriga
 • Cunto-A-Cun si aad u aragto xaqiiqooyinka nafaqada
 • Aqoonso dookha cunnooyinka cunugaaga