April 12th is a Regular School Day


English: April 12
Español/Spanish: 12 de Abril
Soomaali/Somali: Abriil 12

As families are aware, some students have experienced the loss of learning opportunities earlier this school year due to the pandemic. To help ensure as much learning as possible, Monday, April 12th (designated make-up day) will be converted to a regular student day. Staff and students will have a regular school day on April 12th. 

Español/Spanish

Como las familias saben, algunos estudiantes han experimentado la pérdida de oportunidades de aprendizaje a principios de este año escolar debido a la pandemia. Para ayudar a asegurar la mayor cantidad de aprendizaje posible, el lunes 12 de abril (día designado de recuperación) se convertirá en un día regular para los estudiantes. El personal y los estudiantes tendrán un día escolar regular el 12 de abril.

Soomaali/Somali

Sida qoysasku ka warqabaan, ardayda qaar waxay la kulmeen luminta fursadihii waxbarasho horraantii sannad dugsiyeedkan aafada awgeed. Si loo caawiyo hubinta inta ugu badan ee suurtogalka ah, Isniinta, Abriil 12-keeda (maalinta loo qoondeeyay sameynta) waxaa loo rogi doonaa maalin arday caadi ah. Shaqaalaha iyo ardayda waxay yeelan doonaan maalin dugsiyeed caadi ah 12-ka Abriil.