Free or Lower Price Meals


Did COVID-19 change your employment or financial situation? Your child may qualify for free or lower price school meals. Fill out the Free and Reduced Meal Application.

SNAP/Program for discounted food: Due to COVID-19, there is more money for SNAP (program for discounted food), so more families can apply. Please visit  https://mn.gov/dhs/food-emergency/ to see if your family qualities. 

Comidas gratis o de menor precio:¿COVID-19 cambió su situación laboral o financiera? Su hijo puede calificar para recibir comidas escolares gratuitas o de menor precio. Rellenar el formulario.

SNAP (Programa de alimentos con descuento): Debido a COVID-19, hay más dinero para SNAP (programa para alimentos con descuento), por lo que más familias pueden solicitar. Visite https://mn.gov/dhs/food-emergency/ para para ver si su familia califica.

Cuntada Lacag La’aanta ah ama Qiimaheeda Hoose: COVID-19 ma beddeshay shaqadaada ama xaaladaada dhaqaale? Ilmahaagu waxaa laga yaabaa inuu uqalmo cuntooyinka dugsiga oo bilaash ama qiimo jaban. Buuxi foomka.

SNAP (Barnaamij cunto raqiis ah): Sababo la xiriira COVID-19, waxaa jira lacag fara badan oo loogu talagalay SNAP (barnaamij loogu talagalay raashinka la dhimay), sidaa darteed qoysas badan ayaa dalban kara. Fadlan booqo websaydhka si aad u ogaato bal in tayada qoyskaagu fiicanyahay.